Sponsorsamarbeid

Voss Energi støttar arrangement og lagsarbeid i kommunen med fokus på born og ungdom. Me har valt å prioritera positive aktivitetar som omfamnar mange vossingar, så me støttar diverre ikkje enkeltutøvarar.

Fyll ut felta nedanfor og me vil handsama søknaden innan kort tid.


Om oss