Framsida > Bestill straum

Bestill straum


Hjå oss får du desse produkta. Avtalane er lette å forstå - du får det du ser!


Elhub

Elhub er navnet på Statnett sin nye datahub, ein «sentral» som mottek, lagrar og videresender data frå straummåleren din. Data om straumforbruket ditt vert vidaresendt frå Elhub og til din straumleverandør. Du trenger difor aldri å lesa av straummåleren din igjen. Elhub er operativ frå og med 18. februar 2019.

Elhub skal vera den sentrale mottakaren for måleverdiar og annan kommunikasjon i den norske kraftmarknaden. Elhub sine hovedfunksjonar er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og handsaming av prosessar som leverandørbyte, flyttingar og rapportering.

Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub der du som kunde får tilgang til din eigen informasjon. Her finn du alle eigne målepunkt med tilhøyrende måleverdiar og kontraktar. Du som kunde får moglegheit til å styra kven som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan nytta webløysinga for styring av tilgang til måleverdiar og kundeinformasjon. Det er berre du som kunde som kan sjå og endra informasjon gjennom Plugin.

Du loggar på elhub her

Voss Energi AS 918784594 56 52 83 00 postkraft@vossenergi.no https://www.vossenergi.no/kundesenter Sørøst-Norge, Sørvest-Norge, Vest-Norge
 • Garantikraft Garantikraft

  Når du vil fylgja innkjøpsprisen opp og ned, men ynskjer å sikra deg med eit øvre tak. Tak 65 øre/kWh.

  Innkjøpspris
  Påslag 2,40 øre/kwh
  Bindingstid 12 mnd.
  Fastbeløp kr. 49,00,- pr. mnd.
  Etableringspris 0,00,-

  Produkttype: Innkjøpspris
  Avtale kan tegnes av: newAndExistingCustomers
  Betalingstid: etterskudd
  Direkte varsling om prisendring: Nei
  Direkte varsling via:
  Interval mellom fakturaer: 1M
  Fakturahyppighet er mulig å endre: Nei
  Pris for endring av fakturahyppighet: 0,00
  Fornybar energikilde: Nei
  Type(r) fornybar energi:
  Fastpristid:
  Prisreduksjon for kunder fritatt fra El-sertifikat: 3,0000
  Alternativ kwpris-kilde (Ja/Nei): Nei
  EFaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Avtalegiro påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Papirfaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Debetkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kredittkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  PayPal påkrevd (Ja/Nei): Nei
  VIPPS påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Minside påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via SMS (Ja/Nei): Nei
  Kun telefonbestilling (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via Epost (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling Mobil (Ja/Nei): Nei
  Via MinSide påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Er det fakturagebyr AvtaleGiro (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr AvtaleGiro: 0,00
  Er det fakturagebyr eFaktura (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr eFaktura: 0,00
  Er det fakturagebyr E-post (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr E-post: 0,00
  Er det fakturagebyr post (Ja/Nei): Ja
  Fakturagebyr post: 39,00
  Er det fakturagebyr VIPPS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr VIPPS: 0,00
  Er det fakturagebyr SMS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr SMS: 0,00
  Er det fakturagebyr kredittkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr kredittkort: 0,00
  Er det fakturagebyr debetkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr debetkort: 0,00
  Gebyr for brutt kontrakt: 0,00
  Betingelse er bundet i: 12M
  Link til bestilling: http://www.vossenergi.no/bestill-straum
 • vossakraft vossakraft

  Når du vil fylgja innkjøpsprisen opp og ned.

  Innkjøpspris
  Påslag 0 øre/kwh
  Bindingstid 0 mnd.
  Fastbeløp kr. 39,- pr. mnd.
  Etableringspris 0,-

  Produkttype: Innkjøpspris
  Avtale kan tegnes av: newAndExistingCustomers
  Betalingstid: etterskudd
  Direkte varsling om prisendring: Nei
  Direkte varsling via:
  Interval mellom fakturaer: 1M
  Fakturahyppighet er mulig å endre: Nei
  Pris for endring av fakturahyppighet: 0,00
  Fornybar energikilde: Nei
  Type(r) fornybar energi:
  Fastpristid:
  Prisreduksjon for kunder fritatt fra El-sertifikat: 3,0000
  Alternativ kwpris-kilde (Ja/Nei): Nei
  EFaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Avtalegiro påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Papirfaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Debetkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kredittkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  PayPal påkrevd (Ja/Nei): Nei
  VIPPS påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Minside påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via SMS (Ja/Nei): Nei
  Kun telefonbestilling (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via Epost (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling Mobil (Ja/Nei): Nei
  Via MinSide påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Er det fakturagebyr AvtaleGiro (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr AvtaleGiro: 0,00
  Er det fakturagebyr eFaktura (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr eFaktura: 0,00
  Er det fakturagebyr E-post (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr E-post: 0,00
  Er det fakturagebyr post (Ja/Nei): Ja
  Fakturagebyr post: 39,00
  Er det fakturagebyr VIPPS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr VIPPS: 0,00
  Er det fakturagebyr SMS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr SMS: 0,00
  Er det fakturagebyr kredittkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr kredittkort: 0,00
  Er det fakturagebyr debetkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr debetkort: 0,00
  Gebyr for brutt kontrakt: 0,00
  Betingelse er bundet i: 12M
  Link til bestilling: http://www.vossenergi.no/bestill-straum
 • flytande kraft flytande kraft

  Når du vil flyta, men ikkje bli med heilt opp og heilt ned. Få direkte varsling 14 dagar før prisen vert endra.

  Pris: 15,00
  Påslag 0 øre/kwh
  Bindingstid 0 mnd.
  Fastbeløp kr. 0,- pr. mnd.
  Etableringspris 0,-

  Produkttype: Variabel pris
  Avtale kan tegnes av: newAndExistingCustomers
  Betalingstid: etterskudd
  Direkte varsling om prisendring: Ja
  Direkte varsling via: email,sms,website
  Interval mellom fakturaer: 1M
  Fakturahyppighet er mulig å endre: Nei
  Pris for endring av fakturahyppighet: 0,00
  Fornybar energikilde: Nei
  Type(r) fornybar energi:
  Fastpristid:
  Prisreduksjon for kunder fritatt fra El-sertifikat: 3,0000
  Alternativ kwpris-kilde (Ja/Nei): Nei
  EFaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Avtalegiro påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Papirfaktura påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Debetkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kredittkort påkrevd (Ja/Nei): Nei
  PayPal påkrevd (Ja/Nei): Nei
  VIPPS påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Minside påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via SMS (Ja/Nei): Nei
  Kun telefonbestilling (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling via Epost (Ja/Nei): Nei
  Kun bestilling Mobil (Ja/Nei): Nei
  Via MinSide påkrevd (Ja/Nei): Nei
  Er det fakturagebyr AvtaleGiro (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr AvtaleGiro: 0,00
  Er det fakturagebyr eFaktura (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr eFaktura: 0,00
  Er det fakturagebyr E-post (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr E-post: 0,00
  Er det fakturagebyr post (Ja/Nei): Ja
  Fakturagebyr post: 39,00
  Er det fakturagebyr VIPPS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr VIPPS: 0,00
  Er det fakturagebyr SMS (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr SMS: 0,00
  Er det fakturagebyr kredittkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr kredittkort: 0,00
  Er det fakturagebyr debetkort (Ja/Nei): Nei
  Fakturagebyr debetkort: 0,00
  Gebyr for brutt kontrakt: 0,00
  Betingelse er bundet i: 12M
  Link til bestilling: http://www.vossenergi.no/bestill-straum
 • vossakraft vossakraft

  Når verksemda di vil fylgja vår innkjøpspris opp og ned.

 • flytande kraft flytande kraft

  Når verksemda di vil flyta, men ikkje bli med heilt opp og heilt ned.

 • fastkraft fastkraft

  Når verksemda di vil ha lik pris heile året.