Service på varmepumper

Me anbefalar service på varmepumpa annakvart år. Dette vil forlenga levetida på pumpa. Ei pumpe som vert tatt jamnleg service på, vil fungera meir optimalt og dermed bruka mindre straum.

Det som vert gjennomført på ein hovudservice er:

  • Visuell kontroll av anlegget
  • Grundig rens av inne- og utedel
  • Måling av ytelsen til anlegget
  • Lekkasjekontroll
  • Funksjonskontroll

Pris på service:

Utan straumavtale med Voss Energi Kraft: 2.020,-
Med straumavtale med Voss Energi Kraft: 1.620,-

Kontakt oss for å tinga service på varmepumpe på postkraft@vossenergi.no eller telefon 56528300.

OBS! Grunna kondens i rørene og fare for skade på pumpa, vert det ikkje utført service dersom det er minusgradar. Ein kan likevel ringe inn og tinga service, så avtalar me tid når det er moglegheit for det. Det vert difor ein del ventetid dersom ein tingar service på vinteren og opplev noko kø på våren/sommaren. Me beklagar dette.

Følg oss på: Voss Energi AS Postboks 205, 5702 Voss Tlf: 56 52 83 00 Personvern & cookies