Vossaspot

Når du vil ha timesprisar på straumen din.

Bestill Vossaspot

Med Vossaspot får du:

  • Timepris spot inkl mva + kostnadspåslag
  • Kostnadspåslag 4,99 øre/kwh (kredittkostnad, forbrukskostnad, handelskostnad, handteringskostnad, elsertifikat, mva)
  • Ingen binding
  • Alt på ein faktura
  • Prisgaranti 12 mnd frå dato for inngått avtale
  • Fastbeløp kr 39 pr. mnd.
  • OBS: Gebyr ved papirfaktura er 39,- pr. mnd.

Vossaspot - for deg som vil fylgja innkjøpsprisen opp og ned.

Som eit alternativ til Vossaspot kan du du også velje straumavtalen Vossaspot fornybar. Denne avtalen vel du dersom du ynskjer opprinnelsesgarantiar for straumforbruket ditt. Avtalevilkåra er dei same som for Vossaspot, men med eit tillegg på 1 øre/kWh for opprinnelsesgarantiar.

Kva er opprinnelsesgarantiar?
Opprinnelsesgarantier er ei frivillig merkeordning for elektrisitet for å gje forbrukarar eit val mellom fornybar og ikkje-fornybar elektrisitet. Ordninga vart innført med EU sitt fyrste fornybardirektiv i 2001

Alle kraftverka til Voss Energi er godkjent for opprinnelsesgarantiar. Voss Energi får utstedt ein opprinnelsesgaranti for kvar MWh me produserar.

Nb: Ved byte til annan straumavtale hjå oss vil endringa gjelde frå den fyrste i påfyljande månad

Avtalevilkår for Vossaspot

Angreskjema for kjøp av kraftavtale

Følg oss på: Voss Energi AS Postboks 205, 5702 Voss Tlf: 56 52 83 00 Personvern & cookies