Vossaspot

Når du vil ha timesprisar på straumen din.

Bestill Vossaspot

Med Vossaspot får du:

  • Timepris spot inkl mva + kostnadspåslag
  • Kostnadspåslag 4,99 øre/kwh (kredittkostnad, forbrukskostnad, handelskostnad, handteringskostnad, elsertifikat, mva)
  • Ingen binding
  • Alt på ein faktura
  • Fastbeløp kr 39 pr. mnd.

Vossaspot - for deg som vil fylgja innkjøpsprisen opp og ned.

Ved byte til annan straumavtale hjå oss vil endringa gjelde frå den fyrste i påfyljande månad.

Følg oss på: Voss Energi AS Postboks 205, 5702 Voss Tlf: 56 52 83 00 Personvern & cookies