Prisar for flytande kraft

Her finn du prisar for flytande kraft hjå Voss Energi.

Flytande Kraft er ein gamal avtale som nokre kundar benyttar seg av den dag i dag. Det vart inntaksstopp på denne 12.12.22. Me varslar 30 dagar i forvegen om eventuelle prisendringar i avtalen. Desse får du på SMS på nummeret som er registrert på energikontoen din hjå oss. Prisane er basert på utviklinga i marknaden.

Prisane for Flytande Kraft som er varsla på SMS:
Frå 12.06.23 = 115,00 øre/kWh
Frå 01.07.23 = 99,75 øre/kWh
Frå 14.09.23 = 75,00 øre/kWh

Ta kontakt med oss dersom du ynskjer meir informasjon om avtalen. Me gjer også merkasam på at det er kundens ansvar å veta kva prisen er dersom all info er gitt korrekt frå oss. Dersom du har Flytande Kraft og ikkje mottar prisendringar pr. SMS, så sjekk at nummeret ditt er registrert hos oss.