Vossaspot

For deg som vil fylgja spotprisen.

Service icon

Du følger marknadsprisen

Du betalar det straumen kostar.
Icon discount

Rimelig og enkelt

Kostnadspåslag på 4,99 øre/kwh og fastbeløp på 39,- i mnd.
Leaf icon

Fornybart alternativ

Ein alternativ variant for deg som vil ha opphavsgarantiar.

Med Vossaspot får du:

  • Timepris spot inkl mva. + kostnadspåslag
  • Kostnadspåslag 4,99 øre/kwh (kredittkostnad, forbrukskostnad, handelskostnad, handteringskostnad, elsertifikat, mva)
  • Ingen binding
  • Ingen bruddgebyr
  • Alt på ein faktura
  • Fastbeløp kr 39 pr. mnd.
  • (Fakturagebyr for papirfaktura kr 11)

 

Her finn du vilkår for Vossaspot.

Trykk her for angreskjema.

Vossaspot fornybar


Som eit alternativ til Vossaspot kan du du også velje straumavtalen Vossaspot fornybar. Denne avtalen vel du dersom du ynskjer opprinnelsesgarantiar for straumforbruket ditt. Avtalevilkåra er dei same som for Vossaspot, men med eit tillegg på 10 øre/kWh for opprinnelsesgarantiar.

Nb: Ved byte til annan straumavtale hjå oss vil endringa gjelde frå den fyrste i påfyljande månad

Bestillingsskjema for Vossaspot

Felta merka med stjerne er obligatoriske felt for bestilling av straum.

Hugs å merk av på flytting/leverandørbyte.
Leverandørbyte: Du har ein annan straumleverandør, men ynskjer å byte til Voss Energi Kraft.
Flytting: Du har overtatt ein målar/flytta inn i ein bustad. Her treng me datoen for innflyttinga.

Kva er opprinnelsesgarantiar?


Opprinnelsesgarantier er ei frivillig merkeordning for elektrisitet for å gje forbrukarar eit val mellom fornybar og ikkje-fornybar elektrisitet. Ordninga vart innført med EU sitt fyrste fornybardirektiv i 2001

Alle kraftverka til Voss Energi er godkjent for opprinnelsesgarantiar. Voss Energi får utstedt ein opprinnelsesgaranti for kvar MWh me produserar.