Pulsmålar

Voss Energi sin pulsmålar er ein liten boks du kan kopla til straummålaren din, sånn at du kan følga med på forbruket ditt i sanntid.

Service icon

Følg forbruket i sanntid

Hald oversikten og sjå kva straumsparetiltak som verkeleg monnar.
Icon mobile

Tilknytta appen

Send straumforbruket rett til Voss Energi-appen, og få opp informasjonen i ein enkel graf.
Icon discount

Rimeleg månadsabonnement

Abonnementspris på 19,- i månaden

Ta kontroll over forbruket med pulsmålar

 

Pulsmålaren sender informasjon om kor mykje straum du brukar rett til Voss Energi-appen, der du får opp informasjonen i ein enkel graf. Prøv å skru av og på ein panelomn eller steikeplate, så ser du grafen bevegar på seg! 

Boksen er enkel å montera og setja opp for alle som har straummålar (AMS) i sikringsskapet sitt.

Pris: Pulsmålaren har ein kjøpspris på 499,-, og ein abonnementspris på 19,- i månaden.

Meir informasjon om pulsmålaren

 

Ein pulsmålar for straum er ein elektronisk enhet som registrerar og målar mengda straum som blir brukt i ein elektrisk krets. Dette målet kan vere nyttig for å overvake og rapportere straumforbruket i ulike applikasjonar og system. Her er nokre viktige punkt om ein pulsmålar for straum:

 

Måling av straumforbruk: Pulsmålarar er utstyrt med sensorar som overvaker straumforbruket i eit elektrisk system eller ein krets. Desse sensorane kan gje informasjon om kor mykje straum som går gjennom ein bestemt leidning eller krets.

 

Pulssignal: Pulsmålarane genererer vanlegvis pulssignal som er proporsjonale med mengda straum som blir brukt. Kvart pulssignal representerer ein viss mengd straum som har passert gjennom målaren. For eksempel kan ein pulsmålar sende ut ein puls for kvar kilowattime (kWh) med straum som blir brukt.

 

Kommunikasjon: Mange pulsmålarar er utstyrt med kommunikasjonssystemer som gjer det mogleg å overføre måldata til eit sentralt system. Dette gjer det enklare å overvake straumforbruket i sanntid eller samle inn historiske data for analyse.

 

Bruksområde: Pulsmålarar blir ofte brukt i smarte straummålarsystemer, energimonitoreringssystemer for bygningar, industrielle prosesskontrollsystemer og andre applikasjonar der det er viktig å måle og overvake straumforbruket nøyaktig.

 

Energiforvaltning: Ein viktig fordel med pulsmålarar er at dei kan hjelpe brukarar og selskap med å forstå og optimalisere sitt straumforbruk. Ved å ha tilgjenge til nøyaktige straummålingar, kan ein identifisere energieffektiviseringsmoglegheiter og redusere straumkostnader.

 

Pulsmålarar er ein viktig del av straumnettverk og energisystemer, og dei bidreg til betre styring av straumressursar og energieffektivitet.

 

Du kan tinga ein pulsmålar hos oss. Den kostar 499,- som eit eingongsbeløp og har eit månadsbeløp på 19 kr/mnd. Betalinga vil skje via straumfakturaen din. 

Bestill pulsmålar no!