Personvern og cookies

Her finn du informasjon om personvern og informasjonskapslar.

Når du inngår avtalar med oss, vitjar våre nettsider, kontakter kundeservice, loggar på Mi side, mottar marknadsføring frå oss eller nyttar deg av fordelar i vårt fordelsprogram, handsamar me personopplysningar om deg. Denne handsaminga skjer i samsvar med personopplysingslova.