Nyhende frå Voss Energi

Her finn du aktuelle artiklar om våre produkter, tenester og sponsorsamarbeid.

Ein musikalsk møteplass

Årets Osafestival er rett rundt hjørnet, og me i Voss Energi er stolte av å støtta ein festival som både held viktige tradisjonar i hevd og gir rom for nyskaping.

Steinar ofsdal 2021 veggkonsert foto knut utler 2

Fleire artiklar

Unngå dyr nettleige med døgnmaks i appen!

Nye funksjonar i appen gjer det enkelt å spara pengar på nettleige.

Årsmelding og rekneskap 2022

Her kan du lesa årsmelding og rekneskap for 2022, i tillegg til utgreiing for Openheitslova.

Billigare enn du trur å kjøla huset med varmepumpe

– Når det er så varmt som no er det dumt å ikkje nytta kjølefunksjonen for det den er verd, seier marknadssjef Per Berge.

Voss Energi og Voss Fiber forlenger samarbeidet med Ekstremsportveko

Lynrask festival, lynraske forbindelsar! Partnarskapet med Voss Energi og Voss Fiber sikrar raskt nett og grønn energi til Ekstremsportveko.

Slik flyttar du straumen

Straumavtalen din vert ikkje med deg når du flyttar.

Dette bør du gjera ved torevêr

Kva skal ein gjera med elektriske apparat når det er lyn og torevêr?

Bygda doblar folketalet under Voss Cup

Voss Cup er bygdas desidert største arrangement, og i år vert det endå større. 

Rekordmange vossingar skaffar seg solceller

I 2022 var det rekordmange nordmenn som skaffa seg solcellepanel til privatbustad, og så langt ser talet for 2023 ut til å verta endå høgare, ifølge tal frå Enova.

Vårens vakraste eventyr

Me er stolte over å støtta Vossa Jazz, som har stått for nyskaping, kvalitet og musikkglede i eit halvt århundre. 50-årsdagen vert feira med brask, bram og utvida program i Palmehelga!

Fotballakademiet, for ekstra ivrige fotballungdomar

Hausten 2021 starta FBK Voss opp Voss Energi Akademiet, populært kalla Fotballakademiet, med Voss Energi som hovudsponsor.

Tips til straumsparing

Synest du at straumrekninga er dyr? Her er nokre måtar å spara straum på!

Kompensasjonsordning

Regjeringa har lagt fram ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar.