Årsmelding og rekneskap 2022

Her kan du lesa årsmelding og rekneskap for 2022, i tillegg til utgreiing for Openheitslova.

Vossenergi hjornevik arkiv 25416

Årsmelding

Konsernrekneskapen for 2022 er gjort opp, og me landa på eit årsresultat etter skatt på 57.324.944,-. Les fleire nøkkeltal i årsmeldinga under:

Årsmelding 2022 Voss Energi - trykt versjon.pdf


Openheitslova

Openheitslova skal fremma verksemder si respekt for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Les utgreiinga for 2022 her:

Openhetslova - utgreiing 2022.pdf