Årsmelding og rekneskap 2023

Her kan du lesa årsmelding og rekneskap for 2023, i tillegg til utgreiing for Openheitslova.

Vossenergi hjornevik arkiv 25416

 

Årsmelding

Konsernrekneskapen for 2023 er gjort opp, og me landa på eit årsresultat etter skatt på kr 14.207.164. Les fleire nøkkeltal i årsmeldinga under:

 

Årsmelding og rekneskap 2023 Voss Energi Konsern

Årsmelding 2022 Voss Energi - trykt versjon.pdf


Openheitslova

Openheitslova skal fremja verksemder sin respekt for grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. 

Openheitslova - utgreiing 2023

Openhetslova - utgreiing 2022.pdf