Tips til straumsparing

Synest du at straumrekninga er dyr? Her er nokre måtar å spara straum på!

Vossenergi hjornevik arkiv 21975

Det er diverre lite me i Voss Energi kan gjera med sjølve straumprisen. Straumen vår er er del av ein nordisk og europeisk kraftmarknad, og difor vert straumprisane våre direkte påverka av auken i prisar på straum, gass, olje og kol internasjonalt.

Det beste du som straumkunde kan gjera for å få ned straumutgiftene no, er å finna måter å kutta i forbruket på. Her er eit knippe effektive tiltak me anbefaler for hushald som ynskjer å bruka mindre straum:

1. Bruk Voss Energi-appen

Med den nye appen vår er det enkelt å få oversikt over straumpris og eige forbruk. Skru av og på nokre av dei elektriske apparata dine mens du følger med på sanntidsmåling på appen, så får du eit godt inntrykk av kva tiltak som monnar for å spara straum.

2. Unngå høg straumbruk på dagtid

Straumen er på sitt dyraste på dagtid (07-20), fordi det er då straumforbruket er på sitt høgaste. Det kan vere lurt å leggja straumintensive aktivitetar som dusjing, bruk av vaske- og oppvaskmaskin og lading av elbil til kveld og natt når det lar seg gjera, men hugs at ein bør vera vaken og tilstades ved bruk av for eksempel oppvaskmaskin og vaskemaskin.

3. Skru ned varmen

Størsteparten av straumbruken til eit vanleg hushald går til oppvarming. Om du senker innetemperaturen ein grad eller to kan det ha svært mykje å seia for det totale straumforbruket. Kanskje kan soverommet haldast kaldt på dagtid, og heller varmast opp litt før leggetid? Å byta ut gamle panelomnar med meir moderne, energieffektive omnar med tidsstyring eller styring via app er òg lurt.

4. Spar på varmtvannet

Nest etter oppvarming går det mykje straum til varmtvannstanken. Lange dusjar og breddfullt badekar bør ein kutte ned på – det kan verte dyrt når prisane er sånn som no. Det er ein god idé å fylle vaske- og oppvaskmaskina heilt opp før ein set desse på, og bruk gjerne spareprogram eller lågare temperatur på klesvasken.

5. Tørk klær på stativ

Tørketrommelen er praktisk og rask, men tørkestativ kan gjere same nytta utan det høge straumforbruket.

6. Installer varmepumpe

Med varmepumpe kan ein kutte drastisk i straumforbruk til oppvarming, samanlikna med bruk av panelovn eller andre løysingar. Voss Energi har lang erfaring med levering, montering og service av varmepumpe – ta kontakt med oss for gratis synfaring. Våre straumkundar får 1000,- i rabatt ved kjøp av varmepumpe.

7. Byt til LED-pærer

Byt ut eldre, ineffektive lyspærer med moderne LED-ljos. Dei brukar mykje mindre straum og varar lenger.

8. Slå av lys og elektronikk

Hugs å slå av ljos, TV, datamaskiner og andre elektroniske apparat når du ikkje brukar dei. Bruk straumsparingsfunksjonar på elektronikk når det er mogleg. Elektroniske apparat brukar framleis straum i standby-modus. Kopla dei frå straumnettet når dei ikkje er i bruk, eller bruk ein straumsparande stikkontakt.

9. Effektive kvitevarer

Vel energieffektive kvitevarer med høg energi-merking når du byter ut gamle apparat.

10. Isolering

Sørg for at huset ditt er godt isolert for å halde på varmen om vinteren og kulda om sommaren. Dette reduserar behovet for oppvarming og kjøling.

11. Termostatar

Monter ein programmérbar termostat for å justera temperaturen automatisk når du er vekke eller søv.

12. Vindauge og gardiner

Lukk gardiner om natta for betre isolasjon, og opna dei på solfylte dagar for naturleg oppvarming og belysning.

13. Lufttetting 

Sørg for å få tetta godt rundt dører og vindauge for å hindra varmetap.

14. Senk temperaturen på varmtvatnsberedaren

Senk temperaturen på varmtvatnsberedaren til rundt 50-55 grader Celsius. Dette kan redusere varmetapet.

15. Bruk energieffektive apparat riktig

Følg bruksrettleiinga for å bruke apparat som vaskemaskin og oppvaskmaskin effektivt, og vent til du har full last før du køyrer dei.

16. Solcellepanel

Om mogleg, vurder å installere solcellepanel for å generere di eiga elektrisitet.

17. Tidsinnstilte stikkontaktar

Bruk tidsinnstilte stikkontaktar for å kontrollera når visse apparat blir slått av og på.

18. Minimer bruk av varmeovnar

Prøv å bruk varmeovnar så lite som mogleg. Bruk heller ekstra klede og isolasjon for å halde deg varm.

19. Oppladingsrutinar

Lad opp elektroniske apparat som mobiltelefonar og bærbare datamaskinar når strauprisane er låge, til dømes om natta.

20. Straumforbruksovervaking

Monter ein energimålar for å overvake ditt daglege strømforbruk og identifisere område der du kan spare.