Personvern og cookies

Når du inngår avtalar med oss, vitjar våre nettsider, kontakter kundeservice, loggar på Mi side, mottar marknaddsføring frå oss eller nyttar deg av fordelar i vårt fordelsprogram, handsamar me personopplysningar om deg. Denne handsaminga skjer i samsvar med personopplysingslova.

Følg oss på: Voss Energi AS Postboks 205, 5702 Voss Tlf: 56 52 83 00 Personvern & cookies